گروه لیوا سافت برای استفاده ی شما عزیزان از تلگرام بدون فیلتر شکن که تبعات زیادی دارد اقدام به طراحی تلگرام ضد فیلتر بر اساس متد های جهانی کرده است.