این نرم افزار از طریق اسکرمینگ داده های تلگرام به هر کانال تلگرامی که شما خواستید وارد شده و پست های آن را برای شما در اینستاگرام ارسال می کند.