سیسکو

چگونه سیسکو خود را برای عصر ابری پاداش داده است

هفته گذشته شرکت سیسکو هنگام اعلام خبر تغییر ساختار تیم رهبری فناوری خود ، صنعت شبکه IT را شگفت زده کرد. داستان اصلی عزیمت معاون رئیس جمهور و مدیر کل شبکه و امنیت ، دیوید گکللر بود که اکنون مدیرعامل ادامه مطلب