سیسکو

چگونه سیسکو خود را برای عصر ابری پاداش داده است

هفته گذشته شرکت سیسکو هنگام اعلام خبر تغییر ساختار تیم رهبری فناوری خود ، صنعت شبکه IT را شگفت زده کرد. داستان اصلی عزیمت معاون رئیس جمهور و مدیر کل شبکه و امنیت ، دیوید گکللر بود که اکنون مدیرعامل ادامه مطلب

کلود

پیش بینی محاسبات ابری برای سال ۲۰۲۰

در اینجا پیش بینی های ما برای محاسبات ابری در سال ۲۰۲۰ ارائه شده است ، از سرور تا آنچه که بازیکنان بزرگ موجود در بازار را هدایت می کند. بازار ابر عمومی از دیرباز به عنوان یک مسابقه سه ادامه مطلب