گروه لیوا سافت با توان حداکثری از متخصصین حوزه IT برآن شد تا مشکلات مشتریان این حوزه را برطرف کند.

آدرس: بیرجند خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- میدان ابوذر- جنب درمانگاه شهدا- پردیس شرکت های دانش بنیان واحد ۲۰۶

تلفن:۰۵۶۳۲۲۲۸۵۰۱

ایمیل: info@livasoft.org